Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje projekty realizované obcí Studnice.

logo cez

Nadace ČEZ podpořila projekt obce Studnice na zakoupení traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu

Projekt

"Odpočinkové místo v obci Studnice"

byl realizování za přispění programu prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

"Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice"

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany JSDH Studnice.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy požární zbrojnice v obci Studnice. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany - JSDH Studnice. Výsledkem projektu je změna vnitřní dispozice budovy zbrojnice v 1.NP, kde dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor stávající denní místnosti.

Projekt "Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice" je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Jihomoravský kraj

V roce 2017 podpořil Jihomoravský kraj v rámci projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ obec Studnice na akci „POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU A VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY PRO JPO OBCE STUDNICE“.

Užitečné odkazy

Náhodné fotografie

Kontakt

Obecní úřad Studnice
Studnice 66
PSČ 683 08 Studnice u Vyškova

tel.: 702 182 985

Kancelář:
ucetni.studnice@obec-studnice.cz
+420 702 182 985
+420 722 458 240

  • Obec Studnice
  • Obec Studnice

Územní plán

Územní plán Studnice

Územní plán Studnice - základní členění

Územní plán Studnice - závazná část

Územní plán Studnice - odůvodnění

Územní plán Studnice - širší vztahy

Územní plán - hlavní výkres

Územní plán Studnice - doprava

Územní plán Studnice - vodní hospodářství

Územní plán Studnice - energetika

Územní plán Studnice - veřejně prospěšné stavby a opatření

Územní plán Studnice - koordinační výkres

Územní plán Studnice - výkres záborů

Změna č. 1 územního plánu Studnice

Změna č. 1 územního plánu Studnice - textová část

Změna č. 1 územního plánu Studnice - základní členění

Změna č. 1 územního plánu Studnice - koncepce uspořádání obce

Změna č. 1 územního plánu Studnice - doprava

Změna č. 1 územního plánu Studnice - energetika a spoje

Změna č. 1 územního plánu Studnice - vodní hospodářství

Změna č. 1 územního plánu Studnice - veřejně prospěšné stavby a opatření

Změna č. 1 územního plánu Studnice - širší vztahy

Změna č. 1 územního plánu Studnice - výkres koordinační

Změna č. 1 územního plánu Studnice - výkres koordinační - výřez

Změna č. 1 územního plánu Studnice - předpokládané zábory

Právní stav

Textová část Studnice právní stav po vydání Změny č. 1

Výkres základního členění území právní stav ÚP Studnice

Hlavní výkres právní stav ÚP Studnice

Výkres koncepce dopravy právní stav ÚP Studnice

Výkres koncepce technické infrastruktury-energetika a spoje právní stav ÚP Studnice

Výkres koncepce technické infrastruktury-vodní hospodářství právní stav ÚP Studnice

Výkres veřejně prospěšné stavby a opatření právní stav ÚP Studnice

Výkres širší vztahy

Výkres koordinační právní stav ÚP Studnice&

Výkres koordinační - výřez právní stav ÚP Studnice

 

Změna č. 2 Územního plánu obce Studnice

1 Textová část Úplné znění ÚP Studnice po Změně č. 2 ÚP

2 Výkres základního členění území

3 Hlavní výkres

4 Výkres koncepce dopravy

5 Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje

6 Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

7 Výkres veřejně prospěšné stavby a opatření

8 Výkres širší vztahy

9 Výkres koordinační

10 Výkres koordinační - výřez

Kontaktujte nás