Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj v roce 2022 podpořil obec Studnice v rámci dotačního projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022“ na akci „Pořízení věcných prostředků požární ochrany JPO Studnice“.

logo cez

Nadace ČEZ podpořila projekt obce Studnice na zakoupení traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu

Projekt

"Odpočinkové místo v obci Studnice"

byl realizování za přispění programu prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

"Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice"

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany JSDH Studnice.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy požární zbrojnice v obci Studnice. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany - JSDH Studnice. Výsledkem projektu je změna vnitřní dispozice budovy zbrojnice v 1.NP, kde dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor stávající denní místnosti.

Projekt "Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice" je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Jihomoravský kraj

V roce 2017 podpořil Jihomoravský kraj v rámci projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ obec Studnice na akci „POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU A VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY PRO JPO OBCE STUDNICE“.

Užitečné odkazy

Náhodné fotografie

Kontakt

Obecní úřad Studnice
Studnice 66
PSČ 683 08 Studnice u Vyškova

tel.: 702 182 985

Kancelář:
ucetni.studnice@obec-studnice.cz
+420 702 182 985
+420 722 458 240

  • Obec Studnice
  • Obec Studnice
  • Obec Studnice
  • Obec Studnice

Územní plán

Územní plán Studnice

Územní plán Studnice - základní členění

Územní plán Studnice - závazná část

Územní plán Studnice - odůvodnění

Územní plán Studnice - širší vztahy

Územní plán - hlavní výkres

Územní plán Studnice - doprava

Územní plán Studnice - vodní hospodářství

Územní plán Studnice - energetika

Územní plán Studnice - veřejně prospěšné stavby a opatření

Územní plán Studnice - koordinační výkres

Územní plán Studnice - výkres záborů

Změna č. 1 územního plánu Studnice

Změna č. 1 územního plánu Studnice - textová část

Změna č. 1 územního plánu Studnice - základní členění

Změna č. 1 územního plánu Studnice - koncepce uspořádání obce

Změna č. 1 územního plánu Studnice - doprava

Změna č. 1 územního plánu Studnice - energetika a spoje

Změna č. 1 územního plánu Studnice - vodní hospodářství

Změna č. 1 územního plánu Studnice - veřejně prospěšné stavby a opatření

Změna č. 1 územního plánu Studnice - širší vztahy

Změna č. 1 územního plánu Studnice - výkres koordinační

Změna č. 1 územního plánu Studnice - výkres koordinační - výřez

Změna č. 1 územního plánu Studnice - předpokládané zábory

Právní stav

Textová část Studnice právní stav po vydání Změny č. 1

Výkres základního členění území právní stav ÚP Studnice

Hlavní výkres právní stav ÚP Studnice

Výkres koncepce dopravy právní stav ÚP Studnice

Výkres koncepce technické infrastruktury-energetika a spoje právní stav ÚP Studnice

Výkres koncepce technické infrastruktury-vodní hospodářství právní stav ÚP Studnice

Výkres veřejně prospěšné stavby a opatření právní stav ÚP Studnice

Výkres širší vztahy

Výkres koordinační právní stav ÚP Studnice&

Výkres koordinační - výřez právní stav ÚP Studnice

 

Změna č. 2 Územního plánu obce Studnice

1 Textová část Úplné znění ÚP Studnice po Změně č. 2 ÚP

2 Výkres základního členění území

3 Hlavní výkres

4 Výkres koncepce dopravy

5 Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje

6 Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

7 Výkres veřejně prospěšné stavby a opatření

8 Výkres širší vztahy

9 Výkres koordinační

10 Výkres koordinační - výřez

Kontaktujte nás