Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje projekty realizované obcí Studnice.

logo cez

Nadace ČEZ podpořila projekt obce Studnice na zakoupení traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu

Projekt

"Odpočinkové místo v obci Studnice"

byl realizování za přispění programu prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

"Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice"

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany JSDH Studnice.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy požární zbrojnice v obci Studnice. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany - JSDH Studnice. Výsledkem projektu je změna vnitřní dispozice budovy zbrojnice v 1.NP, kde dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor stávající denní místnosti.

Projekt "Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice" je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Jihomoravský kraj

V roce 2017 podpořil Jihomoravský kraj v rámci projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ obec Studnice na akci „POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU A VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY PRO JPO OBCE STUDNICE“.

Užitečné odkazy

Náhodné fotografie

Kontakt

Obecní úřad Studnice
Studnice 66
PSČ 683 08 Studnice u Vyškova

tel.: 702 182 985

Kancelář:
ucetni.studnice@obec-studnice.cz
+420 702 182 985
+420 722 458 240

 • Obec Studnice
 • Obec Studnice

Služby v obci

Sportovní areál
Pošta
Praktický lékař
Kadeřnictví
Občerstvení
Mateřská škola
Ubytování

Sportovní areál

Provozní řád sportovního a kulturního zařízení obce Studnice

 

Zařízení je tvořeno:

 • víceúčelovou zpevněnou asfaltovou plochou,
 • kurtem s umělým povrchem,
 • kulturním areálem pro společenské a kulturní akce.

 

 1. Hřiště smí být užíváno pouze ke sportovní a tělovýchovné činnosti, pro které bylo vybudováno, a to míčové hry, tenis a nohejbal.
 2. Provozní doba je od 7.00 hod do 21.00 hod.
 3. Areál je pronajímatelný jak fyzickým osobám, tak organizacím a kolektivům. Objednávky a rezervace kurtu je možné dohodnout na tel. č. 773564171. Dětem do 8 let je vstup povolen v doprovodu osoby nad 15 let.
 4. Vstup na hřiště a výstup z hřiště je povolen pouze vstupní brankou. Je zakázáno přelézat plot a vylézat na jeho konstrukci.
 5. Vstup na plochu hřiště je povolen ve vhodné sportovní obuvi. Zakazuje se vstupovat na hřiště v obuvi znečištěné, v kopačkách, kanadách, tretrách apod.
 6. Na hřišti je z bezpečnostních důvodů zakázáno požívání jídla, cukrovinek a pití nápojů ze skleněných lahví. V celém areálu hřiště platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
 7. Je zakázáno odhazování odpadků na hřišti a v jeho okolí.
 8. Zakazuje se svévolné ničení a poškozování sportovního zařízení. Vzniklé škody uhradí ten, kdo je způsobil.
 9. Provozovatel hřiště – paní Kolaříková – nenese odpovědnost za případné ztráty odložených věcí.
 10. Veškerá činnost probíhá na vlastní nebezpečí. Je proto nutné, aby rodiče poučili své děti o bezpečném chování.
 11. Po ukončení hry je třeba hřiště uvést do původního stavu – úklid sítí, branek a zametení povrchu.
 12. V případě lehčího úrazu je pro ošetření k dispozici lékárnička u správce hřiště. V případě těžšího úrazu je možné přivolat pomoc na těchto linkách: tísňové volání - 112, záchranná služba - 155, policie - 158, hasiči - 150
 13. Při nedodržení provozního řádu, nevhodném chování a výtržnictví, mohou být účastníci sportovní činnosti z hřiště vykázáni.
 14. Za nepříznivého počasí bude hřiště uzavřeno.

Provozovatel zařízení si vyhrazuje změnu provozního řádu.

V případě zjištění závad, toto laskavě neprodleně sdělte provozovateli hřiště, kterým je Obec Studnice, Studnice 66, tel. 7777113332, 702182985.

Děkujeme Vám za dodržování provozního a návštěvního řádu hřiště.Bc. Jaroslav Fládr
Starosta obce Studnice

Ing. Petra Zukalová 
Zástupce starosty obce

Pošta

Pošta sídlí v budově obecního úřadu.

683 08 Studnice 66, tel: 954268308

Vedoucí pošty p. Irena Švábová, DiS.

Otevírací hodiny
Pondělí   13:15 -18:00h
Úterý 8:00 - 11:00h  
Středa   13:15 -18:00h  
Čtvrtek 8:00 - 11:00h  
Pátek 8:00 - 11:00h  
Sobota Zavřeno Zavřeno
Neděle Zavřeno Zavřeno

Po uzavření této pošty je otevřena pošta 682 01 VYŠKOV, Dvořákova 1, do 18:00 h,
v sobotu do 12:00 h
.

Praktický lékař

Praktický lékař ordinuje v budově obecního úřadu.

 
MUDr. Tomáš Blechta


tel.: 582395016, 739659751

 

Ordinační hodiny
  Studnice
Pondělí  
Úterý  
Středa  07:30 - 12:00
Čtvrtek  
Pátek  
RZP 155

 

  Otinoves  
Pondělí 08:00 - 12:30  
Úterý 07:00 - 10:30  
Středa 12:00 - 18:00  
Čtvrtek 07:00 - 12:30  
Pátek 07:00 - 12:30  

Kadeřnictví

Studnice 66, v budově Obecního úřadu Studnice

Provozní doba: po domluvě s provozovatelem

Provozovatel paní Kolaříková,  tel. 773564171, e-mail: kolapav@seznam.cz 

 


Občerstvení

Hospoda Na Návsi se nachází ve středu obce při hlavní silnici a je ideálním místem pro občerstvení na výletech v blízkém okolí Studnic. Hospoda též nabízí ubytování ve dvou oddělených ubytovnách s celkovou kapacitou patnácti lůžek a sportovní vyžití na tenisových kurtech s umělým povrchem. Provozovatelem je paní Pavla Kolaříková, Otinoves 17.

Občerstvení

 

  HOSPODA NA NÁVSI  
Pondělí

zavřeno

 

Úterý

zavřeno

 
Středa

17:00 - 21:00h

 
Čtvrtek

17:00 - 21:00h

 
Pátek

17:00 - 24:00h

 
Sobota

16:00 - 24:00h

 
Neděle

16:00 - 21:00h

 

 

Obchod

Obchod má otevírací dobu:

Pondělí 7:00 - 14:30h  
Úterý 7:00 - 15:30h  
Středa 7:00 - 11:00h  
Čtvrtek 7:00 - 15:30h  
Pátek 7:00 - 15:30h  
Sobota 6:30 - 10:00h  
Neděle zavřeno  

Mateřská škola

Mateřská škola Studnice přispěvková organizace

683 08 Studnice 1, IČO: 71003711 tel: 728 960 704

Ředitelka Bc. Zdena Loučná

webové stránky: www.ms-studnice.cz

 

Ubytování

Hospoda Na Návsi, Studnice 17,

Kontakt: paní Kolaříková, tel. 773564171, e-mail: kolapav@seznam.cz 

  

TOUR CLUB, Studnice 138, 683 08, e-mail: tour.club@post.cz 

Kontakt: Václav Trefil: tel. 603 498 994, 604 636 561

 

Kontaktujte nás