Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje projekty realizované obcí Studnice.

logo cez

Nadace ČEZ podpořila projekt obce Studnice na zakoupení traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu

Projekt

"Odpočinkové místo v obci Studnice"

byl realizování za přispění programu prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

"Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice"

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany JSDH Studnice.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy požární zbrojnice v obci Studnice. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany - JSDH Studnice. Výsledkem projektu je změna vnitřní dispozice budovy zbrojnice v 1.NP, kde dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor stávající denní místnosti.

Projekt "Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice" je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Jihomoravský kraj

V roce 2017 podpořil Jihomoravský kraj v rámci projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ obec Studnice na akci „POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU A VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY PRO JPO OBCE STUDNICE“.

Užitečné odkazy

Náhodné fotografie

Kontakt

Obecní úřad Studnice
Studnice 66
PSČ 683 08 Studnice u Vyškova

tel.: 702 182 985

Kancelář:
ucetni.studnice@obec-studnice.cz
+420 702 182 985
+420 722 458 240

  • Obec Studnice
  • Obec Studnice

Prapor a znak

Dne 20. dubna 2000 slavnostně převzal starosta obce p. Koutný z rukou předsedy Poslanecké sněmovny p. Klause rozhodnutí o přidělení znaku a praporu obci Studnice

Znak a prapor jsou vyjádřením svébytnosti, ale i hrdosti nad vším, co dobrého se již podařilo vykonat, jsou současně i závazkem a vyjádřením vůle pokračovat v budování obce i dobrých mezilidských vztahů. Ale nejen to. Znak by měl ve výstižné zkratce symbolizovat obes, anebo charakterizovat to podstatné z dějin obce, měl by postihnout nejdůležitější nebo nejzajímavější děje či etapy z minulosti. Tím, že obyvatelé získali pro svou obec prapor a znak, se otevřeně hlásí i k její historii.

Obecní znak

Do obecního znaku bylo vzato do úvahy:

  • Pečeť obce - smrk
  • Název obce - studna
  • Majitelé obce - tinktury a dělení lomenou čarou
  • Patron obce - šíp


Smrk
Z pečetí obou obcí je převzat jehličnatý strom, upravený na smrk, vyrůstající z trávníku

Studna
Název obce pochází od obecného jména studnice - studna, které narozdíl od jiných obcí odvozených z osobních jmen, jde znázornit kresbou studny.

Tinktury a dělení lomenou čarou
Mezi prvními majiteli obce byli páni z Boskovic, kteří měli v červeném štítě stříbrný sedmihrotý hřeben. Toto znamení již používá několik měst a obcí, proto místo hřebene je odvozeno dělení lomenou čarou o sedmi špicích, které vyjadřují počtem jednak upomínku na první majitele, dále částečnou polohu obce - vrchovina, kopcovitý kraj, a v neposlední řadě připomínka na druhou svět. Válku, kdy obec byla vystěhována na 70 různých míst(jedna špice představuje deset míst). Jejich tinktury ze znaku (červená a stříbrná) lze použít do obecního znaku.
Od 15. století obec patřila pod vyškovské panství, které bylo v majetku olomouckých biskupů z jejichž tinktur (červená a stříbrná) lze rovněž odvodit i barevné provedení obecního znaku.

Šíp
Patronem obce je sv. Jiljí, zobrazovaný obvykle v benediktinském hábitu s laní u nohou někdy s rukou či nohou zasaženou šípem. Jeho atributy jsou laň, popřípadě parohy, šíp. U obce Studnice je navržen za atribut patrona obce šíp.

Obecní prapor

Návrh obecního praporu vychází z navrženého a zvoleného obecního znaku a jeho barevného provedení. List tvoří svislý bílý žerďový pruh o délce 1 délky listu s červeným svislým šípem oddělený lomenou čarou o sedmi špicích a tři vodorovné pruhy červený, bílý a zelený.

Prapor i znak byl slavnostně požehnán v místním kostele.Kontaktujte nás